GIỚI THIỆU

Sự ra đời của AdminVN ( Admin Việt Nam ):

Hệ thống CheckScam nở rộ vào những năm 2021 cho tới giờ, và là một hệ thống rất hay và có ích, giúp khách hàng tránh khỏi những đối tượng lừa đảo Online, đi đầu là Hệ thống CheckScam.Info, và AdminVN với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào cộng đồng này, để giúp cộng đồng MMO hoàn thiện hơn, và giảm thiểu thiệt hại đối với người dùng

Người vận hành:

Được vận hành bởi Công ty cổ phần Thanh toán Trực tuyến AZC: AZCard.vn

Đứng đầu là bộ phận quản lý Hoàng Đình Dũng, Tiên phong trong lĩnh vực MMO với 9 năm kinh nghiệm, thì bạn ấy sẽ là người dẫn dắt hệ thống AdminVN tới một tương lai rộng mở hơn

TỐ CÁO TK CHECK ADMIN